គោលការណ៍ឯកជនភាព

 

ACE បានបង្កើតកម្មវិធី ACE Connect ឥតគិតថ្លៃ។ សេវាកម្មនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន ACE ដោយមិនគិតថ្លៃ។

ទំព័រនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកទស្សនាទាក់ទងនឹងគោលការណ៍របស់យើងជាមួយនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប្រ សិនបើមាននរណាម្នាក់សម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង នោះអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នេះ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្ម។ យើងនឹងមិនប្រើប្រាស់ឬចែកចាយព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយលើកលែងតែមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះមានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលដំណើរការបានជាមួយ ACE Connect។

ការប្រមូលព័ត៌មាននិងការប្រើប្រាស់

ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អខណៈពេលប្រើសេវាកម្មរបស់យើង យើងអាចតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានដែលយើងស្នើសុំនឹងត្រូវរក្សាទុកដោយក្រុមហ៊ុន និងប្រើប្រាស់ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។

កម្មវិធីប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់ភាគីទីបី ដែលអាចប្រមូលព័ត៌មានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។

ភ្ជាប់ទៅគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដែលបានប្រើដោយកម្មវិធី។

 

បញ្ចូលទិន្នន័យ

យើងចង់ប្រាប់អ្នកថានៅពេលដែលអ្នកប្រើសេវាកម្មរបស់យើង ក្នុងករណីមានកំហុសនៅក្នុងកម្មវិធី យើងប្រមូលទិន្នន័យនិងព័ត៌មាន (តាមរយៈផលិតផលរបស់ភាគីទីបី) នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដែលមានឈ្មោះថា បញ្ចូលទិន្នន័យ ។ បញ្ចូលទិន្នន័យ អាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដូចជា ពិធីការអ៊ុនធ័ណិត (IP) ឈ្មោះឧបករណ៍ លេខកំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកនិងស្ថិតិដទៃទៀត។

Cookies

Cookies គឺជាឯកសារដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់តិចតួចនៃទិន្នន័យដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជនអនាមិក។ ទាំងនេះត្រូវបានផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ពីគេហទំព័រដែលអ្នកបានចូល ហើយត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុងអង្គចងចាំខាងក្នុងរបស់ឧបករណ៍។

សេវាកម្មនេះមិនប្រើ“ Cookies” ទាំងនេះទេ។ ទោះយ៉ាងណាកម្មវិធីនេះអាចប្រើលេខកូដភាគីទីបីនិងបណ្ណាល័យដែលប្រើ“ Cookies” ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងកែលម្អសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ អ្នកមានជម្រើស ទទួលយក ឬ បដិសេធ cookies ទាំងនេះហើយដឹងថាពេលណា cookies ត្រូវបានផ្ញើទៅឧបករណ៍របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស បដិសេធ cookies របស់យើង អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃសេវាកម្មនេះបានទេ។

អ្នក​ផ្តល់​សេវា

យើងអាចជួលក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលភាគីទីបីដោយសារហេតុផលខាងក្រោម៖:

  • ដើម្បីជួយសម្រួលដល់សេវាកម្មរបស់យើង
  • ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមយើង
  • អនុវត្តសេវាកម្មទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម ឬ
  • សូមជួយយើងក្នុងការវិភាគអំពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង

យើងចង់ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីសេវាកម្មភាគីទីអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ មូលហេតុគឺដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចរបស់យើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមិនបង្ហាញ ឬប្រើព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។

សន្តិសុខ

យើងខ្ញុំទុកចិត្តការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់យើង ដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមប្រើមធ្យោបាយការពារដែលអាចទទួលយកបាន។ ប៉ុន្តែសូមចាំថាគ្មានវិធីសាស្រ្តណាដែលបញ្ជូនតាមអ៊ិនធរណេត ឬវិធីសាស្រ្តនៃការផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចមានសុវត្ថិភាពរហូតដល់ ១០០% និងអាចទុកចិត្តបាននោះទេ ហើយយើងក៏មិនអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពពេញលេញដែរ។

បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត

សេវាកម្មនេះអាចភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើ ភាគីទីបី អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅគេហទំព័រនោះ។ ចំណាំថគេហទំព័រខាងក្រៅមិនដំណើរការដោយពួកយើងទេ។ ដូច្នេះយើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រទាំងនេះ។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះ គោលនយោបាយឯកជន, ឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយ។

ភាពឯកជនរបស់កុមារ

សេវាកម្មទាំងនេះមិនទាក់ទងកុមារអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំនោះទេ។ យើងមិនបានប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពីកុមារអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំបានទេ។ ក្នុងករណីដែលយើងរកឃើញថាកុមារអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំបានផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់យើង យើងលុបវាចេញពីម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលហើយអ្នកដឹងថាកូនរបស់អ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់យើងសូមទាក់ទងមកយើងដើម្បីឱ្យយើងអាចធ្វើសកម្មភាពក្នុងករណីចាំបាច់។

ប្តូរទៅ ពន័មានលំអិត

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយប្រកាសនៅលើទំព័រ គោការណ៍ឯកជន។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានប្រកាសនៅលើទំព័រនេះ។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬយោបល់ណាមួយអំពី ពន័មានលំអិត របស់យើង សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ info@africancleanenergy.com ។

Mailing Address

African Clean Energy BV

Willem de Zwijgerlaan 13-3, Amsterdam, 1056 JD, The Netherlands

Visiting Address

African Clean Energy

Impact Hub, Amsterdam,  Linnaeusstraat 2C, 1092 CK Amsterdam, The Netherlands

ACE Lesotho

Plot 24, Ha Thetsane, Industrial Park, Maseru 100, Lesotho

ACE Cambodia

#70C, St.135, Sangkat, Toul Tompoung, Phnom Penh, Cambodia

ACE Uganda

Old Stanley, Bishop, Wakise Road, Mbale,  Uganda

VAT Number:

NL854231791B01

KVK Number:

61155748